PODZIMNÍ KURZ B1.2.+

Milé studentky, milí studenti,


materiály k našemu experimentálnímu kurzu budu postupně dávat sem. Každá hodina jde prokliknout a tam pak najdete materiály.

Náš kurz je experimentální zejména v tom, že

  1. zkoumá účinnosti metody TBL. Task-Based Learning.
  2. tematizuje obsahy, které nejsou obvyklé.
  3. zve do výuky ne-učitele, hosty, kteří představují témata jinak než učitel.


Lekce 1 - 11. 9. 2017

Hlavním téma/zaměření: Slang a vulgarismy
Hlavní gramatika:
Konjugace problémových sloves + tvoření minulého času
Aktivity:
Poslech profesionálních herců a jejich nápodoba, logopedické pohádky, mluvení, mluvení, mluvení...
Bonusy:
Cvičení výslovnosti


Lekce 2 - 13. 9. 2017

Hlavním téma/zaměření: Příběhy českých peněz 1
Hlavní gramatika: Konjugace problémových sloves + tvoření minulého času
Aktivity: Čtení, poslech, mluvení...
Bonusy:
Cvičení výslovnosti

Domácí úkol zde


Lekce 3 - 18. 9. 2017

Hlavním téma/zaměření: Příběhy českých peněz 2 - Karel IV.
Hlavní gramatika:
Minulý čas sloves 2. třídy
Aktivity:
Čtení, poslech, mluvení... Tvorba projektu
Bonusy
: Tvorba příběhu pomocí hry, rozvoj mluvení

Domácí úkol zde


Lekce 4
Lekce 4

Lekce 4 - Lekce s hostem - 20. 9. 2017

Hlavním téma/zaměření: Fenomén ZDRAVOTNÍ KLAUN. Více zde: www.zdravotniklaun.cz
Hlavní gramatika:
Slovesa druhé třídy - výklad
Aktivity:
Diskuse s hostem, čtení...
Bonusy
: Diskuse s hostem

Domácí úkol zde


Lekce 5 - 26. 9. 2017

Hlavním téma/zaměření: Otto Wichterle - český chemik a vynálezce kontaktních čoček
Hlavní gramatika:
Slovesa 2. třídy
Aktivity:
Film, práce s textem, mluvení
Bonusy
: Hra na rozvoj mluvení

Domácí úkol zde


Lekce 3. 10. 2017 odpadá.


Lekce 6
Lekce 6

Lekce 6 - 5. 10. 2017

Hlavním téma: Gramatická cvičení
Hlavní gramatika: Opakování: aspekt, příklonky, konjugace problematických sloves, spojky.
Aktivity: Film, cvičení, práce s textem, mluvení


Lekce 7
Lekce 7

Lekce 7 - 10. 10. 2017

Hlavním téma/zaměření: Život a dílo Václava Havla 2
Hlavní gramatika:
Slovesné vazby - genitiv a akuzativ
Aktivity:
Hry, cvičení, práce s textem, mluvení

Domácí úkol zde


Lekce 8
Lekce 8

Lekce 8 - 12. 10. 2017

Hlavní téma: Václav Havel: Audience


Lekce 9
Lekce 9

Lekce 9 - 17. 10. 2017

Hlavním téma/zaměření: Hra na rozšíření slovní zásoby a gramatika
Hlavní gramatika: Minulý čas nepravidelných sloves + skladba vět + slovesná rekce


Lekce 10
Lekce 10

Lekce 10  - Lekce s hostem - 19. 10. 2017 - HNUTÍ Duha

Hlavním téma/zaměření:  Fenomén neziskového sektoru v Brně (v ČR): HNUTÍ DUHA
Aktivity: Diskuse s hostem, čtení, hry
Domácí úkol zde


Lekce 11

Lekce 11 - 23. 10. 2017

Hlavním téma/zaměření: Vaše komentáře k HNUTÍ DUHA.
Aktivity: Hra - vyprávění - slovesa, rozvoj slovní zásoby
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 12
Lekce 12

Lekce 12 - 26. 10. 2017

Hlavním téma/zaměření: Návštěva české rodiny - text jednoho cizince.
Hlavní gramatika: Deklinace ženských vzorů píseň a kost
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 13
Lekce 13

Lekce 13 - 31. 10. 2017

Hlavním téma/zaměření: Jan Patočka - filosof a mluvčí Charty 77, bojovník proti komunismu
Hlavní gramatika: Minulý čas nepravidelných sloves + skladba vět + slovesná rekce
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 14
Lekce 14

Lekce 14 - 2. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Život Josefa Toufara, katolický kněz umučen komunistickou diktaturou
Hlavní gramatika: Spojky důvodu a příčiny
Aktivity
:
Bonusy: Soutěžní hra na rozvoj slovní zásoby...

Domácí úkol zde


Lekce 15
Lekce 15

Lekce 11 - 7. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Hana Hegerová - život a dílo
Hlavní gramatika:
Imperativ složitějších sloves
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 16
Lekce 16

Lekce 16 - 9. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Moje jídlo - můj život
Hlavní gramatika:
Deklinace problematických substantiv
Aktivity:
Prezentace přístupu k jídlu: co znamená jídlo pro mne a pro moji rodinu? Jak se změnil můj pohled na jídlo? Prošel nějakým vývojem? Jaký je vztah k jídlu a stolování v mojí zemi? Mluvení s přípravou.
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 14. 11. 2017 odpadá.


Lekce 17
Lekce 17

Lekce 17 - 16. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Koníčky a volný čas
Hlavní gramatika:
Kondicionál, podmínkové a účelové věty
Aktivity:
Prezentace přístupu k volnému času. Mluvení s přípravou.
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 14
Lekce 14

Lekce 14 - 2. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Spontánní řečnické projevy
Hlavní gramatika:
adjektivní substantiva
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 15
Lekce 15

Lekce 15 - 7. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Lidová píseň moravská (možná folk a folklor)
Hlavní gramatika:
vedlejší věty vztažné a časové
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zdeLekce 16
Lekce 16

Lekce 16 - 9. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Exkurze do pivovaru Starobrno, historie piva a pivovarnictví, etymologie slova atd.
Hlavní gramatika: -
Aktivity: -
Bonusy: -

Domácí úkol zde


Lekce 17
Lekce 17

Lekce 17 - 16. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Romantický výlet do zapomenuté historie kulturních souvislostí českých slov.
Hlavní gramatika:
Deklinace ruce, nohy, oči... dva / oba...
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 18 - 21. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Brno literární (a trochu hudební) - Jan Skácel (a skladatel Jiří Pavlica a jeho zhudebněné Skácelovy texty)
Hlavní gramatika:
slovesné vazby s dativem a lokálem
Aktivity:
Bonusy: 

Domácí úkol zde


Lekce 19
Lekce 19

Lekce 19 - 23. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Brněnské legendy známé i neznámé
Hlavní gramatika: deklinace "cizích" slov (muzeum, klima, téma apod.)
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 20
Lekce 20

Lekce 20 - 28. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Brno není vždy dobrým domovem - odsun českých Němců. (Téma zatím předběžné, nicméně vedle zajímavostí a krásných věcí chci ukázat i to nehezké v naší historii.)
Hlavní gramatika: deklinace všichen
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 21
Lekce 21

Lekce 21 - 30. 11. 2017

Hlavním téma/zaměření: Morava pravěká
Hlavní gramatika: slovesné vazby s instrumentálem
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 22 - 5. 12. 2017

Hlavním téma/zaměření: Hodina nebo exkurze dle přání - Areopark na Pálavě / Muzeum J. G. Mendela a opatství na Starém Brně
Hlavní gramatika: Slovosled
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 23
Lekce 23

Lekce 23 - 7. 12. 2017

Hlavním téma/zaměření: Hodina na přání: hry se slovy a muvením / Brněnské osobnosti / rétorika / historie / fenomén bezdomovectví a péče o potřebné  atd.
Hlavní gramatika: příčestí trpné
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 24
Lekce 24

Lekce 24 - 12. 12. 2017


Hlavním téma/zaměření:
Opakování gramatiky / Mluvení bez přípravy

Hlavní gramatika: opakování deklinace zájmen
Aktivity:
Bonusy:

Domácí úkol zde


Lekce 25
Lekce 25

Lekce 25 - 14. 12. 2017

TEST a společná předvánoční večeře, budete-li chtít.