LEKCE 4

Domácí úkol

  1. Přečíst něco z materiálů od Zdravotního klauna a shrnout to, co vás zaujalo do maximálně dvou vět. Věty opravíme po gramatické. lexikální a výslonostní stránce. Poté opět vytvoříme nějaký projekt, který si vystavíme.
  2. Na následujícím obrázku (dole) máte slovesa tří skupin. Vyberte z každé skupiny 3 slovesa a vytvořte věty v minulém čase.