LEKCE 2

I. Pracovali jsme s následujícími materiály

  1. ČESKÉ MINCE
  2. TEXTY O KARLU IV.
  3. DOKUMENT O KARLU IV.


II. Krásná animace stavby Karlova mostu:

III. DOMÁCÍ ÚKOL: GRAMATIKA