Články o výuce

Obsah:
Kdo je to uprchlík?
Základní informace o pobytu uprchlíků v ČR
Odkud jsou uprchlíci v ČR?
Specifika výuky člověka s mezinárodní ochranou