Čeština pro přátele!

Kurzy češtiny on-line


Jihomoravské reginální centrum na podporu integrace cizinců provozuje na samostatném webu e-learningové kurzy češtiny on-line.
Kurzy mluvení, reálií a gramatiky


Podzimní kurz B1.2.+


Jihomoravské reginální centrum na podporu integrace cizinců pořádá experimentální kurz zaměřený na rozvoj pokročilé gramatiky, rozvoj porozumění, reprodukce recipovaného komunikátu v češtině a také na poznávání českých reálií.

Na těchto stránkách najdete sylabus kurzu a můžete sledovat jeho průběh pomocí textů, fotek, videí a dalších materiálů.